Menu Sluiten

Vaccineren

Een goede bescherming tegen infecties van de luchtwegen (hoesten, neusuitvloeiing en koorts) wordt alleen verkregen met een gedegen vaccinatieschema. Het nauwkeurig volgen van het schema is daarbij erg belangrijk.

Entschema

Volwassen paarden dienen jaarlijks gevaccineerd te worden tegen influenza en tetanus. In omstandigheden waarbij de kans op infectie verhoogd is, bijvoorbeeld als het paard veel in contact komt met andere paarden, zoals op een manege of bij concoursen, is het verstandig om het paard twee maal per jaar te vaccineren.

Drachtige merrie

Optimaal is om bij een drachtige merrie in de negende maand van de dracht de vaccinatie tegen influenza en tetanus te herhalen. Tegen de tijd dat het veulen geboren wordt , worden er dan voldoende antistoffen tegen deze ziekten in de biest aan het veulen doorgegeven.
Van de ziekte Rhinopneumonie (een soort verkoudheid) is bekend dat ze abortus bij de drachtige merrie kan veroorzaken. In omstandigheden van verhoogde kans op deze ziekte moet een drachtige merrie ook hiertegen gevaccineerd worden. Dit moet dan in de vijfde, zevende en negende maand van de dracht gebeuren. Vraag ernaar bij uw dierenarts.

Veulen

Een veulen dient zijn eerste vaccinatie op de leeftijd van zes maanden te krijgen. Dit geldt echter alleen als de merrie (zie boven) goed gevaccineerd is. Het veulen heeft dan de eerste maanden voldoende antistoffen via de melk gekregen.
Is de merrie niet voldoende gevaccineerd, dan dient het veulen al op jongere leeftijd zijn eerste vaccinatie te krijgen. Overleg dit met uw dierenarts.

Het veulen dient vier tot zes weken later zijn tweede vaccinatie te krijgen. De derde vaccinatie dient het veulen zes maanden na de tweede te krijgen. Vervolgens dient de vaccinatie jaarlijks herhaald te worden.

Vaccinatie tegen huidschimmel

De vaccinatie tegen huidschimmel is een nieuwe therapie met de hoogste genezingskans bij het paard. Het verkort het genezingsproces in vergelijking met vroegere methoden met meerdere weken en zorgt daardoor voor minder ongemak. Daarnaast geeft de vaccinatie een bescherming tegen huidschimmel voor tenminste negen maanden.

De vaccinatie kan preventief gegeven worden aan een gezond paard indien bijvoorbeeld bij paarden in de buurt schimmel gediagnosticeerd is.
De vaccinatie kan echter ook aan een paard dat al last van de schimmel heeft gegeven worden. De aandoening zal dan versneld verdwijnen en na een tweede vaccinatie is het paard verder tegen de schimmel beschermd.

Het is mogelijk om uw paard jaarlijks preventief met deze vaccinatie te enten en zo huidschimmel te voorkomen.