Menu Sluiten

Landbouwhuisdieren

Rundvee

De ontwikkelingen binnen de melkveehouderij gaan in een hoog tempo. In toenemende mate speelt kwaliteit en de borging ervan een rol van betekenis. Protocollaire begeleiding en een hoog kennisniveau wordt van de dierenartsen en de andere begeleiders verwacht.
U kunt terecht bij ons voor :

• Vruchtbaarheidsproblemen
• Uiergezondheidsproblemen
• Klauwgezondheid
• Gezondheid jongvee

Maandelijkse begeleiding voor vruchtbaarheid met gebruik van een scanner is mogelijk, u betaalt dan geen visitekosten. Bij celgetalproblemen is het ruimen van chronisch hoog celgetal koeien een goede maatregel maar zeker niet de enige! Een kalf opfokken tot melkvaars kost al gauw duizend euro. Een melkkoe bereikt vaak pas zijn maximale melkgift in de derde en vierde lactatie. Het is dus de moeite waard om zuinig te zijn op uw vee. Er zijn allerlei mogelijkheden om celgetalproblemen aan te pakken.

Klauwgezondheid is nauw gerelateerd aan huisvesting en voeding en ook, zij het in iets mindere mate, aan infectieziekten.
Vele bedrijfsprocessen grijpen op elkaar in. Zonder goede voeding en huisvesting is er geen goede klauwgezondheid. Om deze reden is het belangrijk dat klauwgezondheid een onderdeel is van de veterinaire advisering en bedrijfsbegeleiding.

Vanaf 1 januari 2012 moet elke veehouder een één-op-één relatie met een dierenarts aangaan, hierdoor kunnen wij het medicijngebruik doorgeven aan de centrale database. Hieruit wordt een dierdagdosering berekend die een maatstaf is voor het antibioticumgebruik op een bedrijf. Ook is de aanwezigheid van een bedrijfsspecifiek behandelplan en bedrijfsgezondheidsplan verplicht. Caroline van de Bunt (UDN 146000) en Jesse Tijssen (UDN 1502063) mogen deze voor u invullen als geborgde rundveedierenartsen.