Menu Sluiten

Gebit

Gebitsverzorging van het paard

Het paard is een planteneter. Zowel zijn gebit als zijn darmstelsel zijn daarop gebouwd. Paarden die dag en nacht in de wei staan, zoals in de natuur, eten en lopen het grootste gedeelte van de dag. Zo ontstaat er een gelijkmatige afslijting van het kauwoppervlak van de kiezen. Veel paarden worden een groot gedeelte van de dag op stal gehouden en gemiddeld drie keer per dag gevoerd. Als ze dan ook nog op zaagsel staan in plaats van op stro, dan heeft dat consequenties voor de afslijting van het gebit.
Door een verminderde en onregelmatige afslijting kunnen er veranderingen in het gebit ontstaan, bijvoorbeeld haken. Dit veroorzaakt pijn. Hierdoor gaat een paard afwijkend malen, waardoor de slijtage nog onregelmatiger wordt. Hiermee is het paard in een vicieuze cirkel beland. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is het belangrijk in ieder geval één maal per jaar het gebit te laten nakijken en behandelen. Deze regelmatige controle is met name van belang omdat er paarden zijn, die ondanks dat ze grote afwijkingen in de mond hebben, hier niks van laten blijken.
Paarden die wel uiting geven aan pijn in de mond, kunnen dat op verschillende manieren doen.

Problemen met eten:
* Proppen maken
* Het morsen van krachtvoer
* Uit de mond stinken
* Slecht verteerde mest
* Vermageren, doffe vacht
* Koliek
* Verdikkingen/ fistels aan de kaak

Rijtechnische problemen:
* Kantelen van het hoofd
* Problemen met de aanleuning/ het inbuigen
* Staken
* Met open mond lopen

Voorbeelden van gebitsproblemen:

Een scheve beet is een teken van afwijkend kauwen door grote problemen met de kiezen.
Een uitgebreide inspectie is aan te raden. 

haken kies paard

Grote haken op de voorste kiezen en een onregelmatig kauwvlak.
Vaak zijn dan ook haken op de achterste kiezen aanwezig.

uitboren diastase

Het uitboren van een diastase.
Deze zijn in de regel erg pijnlijk voor het paard.


De gebitsbehandeling

Bij Dierenartsenpraktijk Kennemerland beschikken wij over een electrische vijl. Het paard wordt gesedeerd, de mondsperder in gedaan en vervolgens met het hoofd op een steun gelegd. Dit werkt gemakkelijk voor zowel de eigenaar als de dierenarts, maar scheelt ook een hoop stress voor uw paard. Bijkomend voordeel is dat met de electrische vijl goed de achterste kiezen (waar ook vaak haken zitten) kunnen worden behandeld. Dit lukt met een handvijl vrijwel nooit. Tevens verwijderen we wolfskiezen en worden eventuele diastases (ruimtes tussen kiezen waar voer zich ophoopt wat ontsteking van het tandvlees en kieswortels geeft) uitgeboord.

Gebitsbehandelingen doen we bij u aan huis of op stal waardoor u niet met het paard hoeft te reizen.

Voor meer informatie kunt u de praktijk in Bergen bellen.